PICCteam.se

Posted on Leave a comment

Hej. Vaskulär access är en viktig del i Svensk och internationell sjukvård. Vaskulär access behövs för att behandla och ibland ställa rätt diagnos. PICCteam.se är en webbplats som informerar om vaskulär access och framför allt PICC (perifert insatt central kateter) Thomas PICC team NUS Umeå